Zasady zamawiania stopni schodowychtyp - oczko - L x B x H x g

Przykład: S1, oczko 30x32, L=800, B=242, H=25, g=2

[Rozmiar: 19791 bajtów] [Rozmiar: 35454 bajtów]
Tabele porównawcze wartości B (szerokości) i n (rozstawu otworów montażowych) wg DIN 24531
Dla stopnia SOA

[Rozmiar: 25321 bajtów][Rozmiar: 9392 bajtów][Rozmiar: 13555 bajtów]

Dla stopnia SO1

[Rozmiar: 25321 bajtów][Rozmiar: 10502 bajtów][Rozmiar: 15049 bajtów]